Ars Aequi Taalgids

Een taalquiz en oefen dictee voor juristen in opleiding